Supervízia

je vysoko odborná špecializovaná  činnosť v oblasti práce s klientom , ktorá v sebe zahŕňa mentoring, koučing, poradenstvo či lektoring. Je to metóda kontinuálneho rozvoja profesionálnych spôsobilostí odborníka za pomoci kvalifikovaného supervízora. Vytvára organizovanú príležitosť k reflexii aktuálnych pracovných tém a je jednou z najefektívnejších metód profesionálneho rastu. Supervízia je nástrojom pre optimalizovanie a verifikovanie správnosti postupov pri práci s klientom, pomáha rozširovať alternatívne postupy a slúži rovnako ako účinná prevencia syndrómu vyhorenia. Využíva postupy, pri ktorých jednotlivci, tímy, skupiny a organizácie pracujú na riešení problémov prítomných v profesionálnych situáciách.

           Čo vám prinesie supervízia?

   • pomoc, spätnú väzbu, sebareflexiu, podporu
   • nadhľad
   • rozvoj kompetencií
   • nové riešenia
   • ochranu pred syndrómom vyhorenia a syndrómom nudy
   • zlepšenie komunikačných zručností
   • zvyšovanie empatie a orientácie vo vzťahových a spoločenských hodnotách
   • lepšiu organizáciu vlastnej práce

           Pre koho je supervízia určená?

   • pre každého kto pracuje s klientom

            Ako supervízia prebieha?

   • na živo alebo online prostredníctvom platformy SKYPE alebo ZOOM
   • trvá od 50-60 minút
   • ide o rozhovor, v ktorom supervízor aktívne počúva a  prostredníctvom otázok a rôznych projekčných techník vedie klienta k vlastným odpovediam či riešeniam
   • súčasťou supervízie nie je terapia a v prípade, že sa v rámci supervízneho stretnutia, objaví téma vhodná na terapiu, supervízor môže na danú skutočnosť upozorniť a odporučiť terapiu. 

OBEDNAŤ TERMÍN TU

 

 

Vážime si vaše súkromie

Táto stránka používa cookies, aby vám ponúkla skvelý zážitok z prehliadania. Všetky dôležité informácie nájdete na stránke Cookies. Nevyhnutné cookies sú automaticky zapnuté. Ak súhlasíte s prijatím všetkých cookies, ktoré sa nachádzajú na tomto webe, môžete to potvrdiť tlačidlom “Súhlasím a pokračovať“.Ak chcete svoje nastavenia upraviť, kliknite na tlačidlo “Upraviť nastavenia cookies“.