Výuka vedomého vnímania

Drahí, dovoľujem si podeliť sa sa s vami o svoje Dary a zdieľať s vami vekmi nadobudnuté  Poznanie.

Otváram bránu pre 12 bytostí, ktoré sa cítia byť povolané do tejto výuky.

Každý z uchádzačov však nutne prejde vstupným pohovorom, ktorý preverí pripravenosť k výuke.

Vedzte,  že je to dôležité.

 

ZÁKLADNÉ INFO

Výuka v trvaní 2 hodiny  týždenne  prebehne vždy v týždni vo štvrtok  od 19.00 do 21.00, na platforme Skype a potrvá  52 týždňov.

Na živo sa stretneme 2x,  na Jarnú a Jesennú rovnodennosť, kedy si zároveň overíte svoj stupeň pokročilosti.

Cena: 2600

 

PREDPOKLADY K VÝUKE

1. Zvedavosť, túžba po Poznaní, sebareflexia a kritické myslenie.

2. Sebapoznanie, povedomie o svojich pocitoch, nastaveniach a správaní sa v rozličných situáciách.

3. Základné povedomie o ľudskom tele a o jeho funkciách vo všeobecnosti.

OSNOVY VÝUKY

I. Základy vedomého vnímania

Myšlienka ako silový systém, Sen ako brána za oponu, Autosugescia, Meditácia a Kontemplácia, Tajomstvo dychu, Výcvik oka, Periodicita osudu, Cesta k sebe, Pomôž si sám, Voda, Osud mŕtvych, Divinácia, Analógia, Vnímanie zvuku, Zlepšenie osudu

II. Runy

Základné témy: Základný rituál, Mystérium, Runická invokácia a evokácia

III. Mystika

Základné téma : Meditácia a meditačné techniky

IV. Obrady

Základné témy: chrám, kruh, oltár, olej, pohár, meč, koruna, odev, kniha, oheň ...

PRIEBEH VÝUKY

Výuka prebieha po rozvíjajucej sa špirále, v jednom bode začína a v časopriestore sa  špirálovite rozvíja.

Súčasťou výuky je teoretická rozprava, praktické cvičenia,  domáce úlohy a samoštúdium. Samozrejmosťou je rozvoj hrubohmotného tela prostredníctvom fyzického cvičenia.

Vrámci výuky vytváram bezpečný priestor pre zdieľanie aj pre sebarealizáciu formou aktívnych vstupov.

Výuka je dynamický proces a prebieha obojstranne.

Sama sa považujem za kombinovaný typ učiteľa,  doprevádzam, tlačím, ťahám, podávam pomocnú ruku, mávam a motivujem z diaľky,  sadím a polievam semienka Poznania.

Veľa dávam a veľa beriem. Robím Dohody a nie kompromisy. Som tak pravdivá, že to budí strach. Chápem. Ale viete ako to chodí, kto sa bojí nech nejde do lesa ...

Teším sa na vás odvážnych ❤

 

K Ú P I Ť   V   Z D R A V E J   L E K Á R N I   >>

 

 

Vážime si vaše súkromie

Táto stránka používa cookies, aby vám ponúkla skvelý zážitok z prehliadania. Všetky dôležité informácie nájdete na stránke Cookies. Nevyhnutné cookies sú automaticky zapnuté. Ak súhlasíte s prijatím všetkých cookies, ktoré sa nachádzajú na tomto webe, môžete to potvrdiť tlačidlom “Súhlasím a pokračovať“.Ak chcete svoje nastavenia upraviť, kliknite na tlačidlo “Upraviť nastavenia cookies“.